Harmonogram udzielania wsparcia

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia: Szkolenie grupowe z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej