Informacja o wydłużeniu składania rozliczeń

Na prośbę uczestników I tury informujemy o wydłużeniu terminu składania rozliczeń wsparcia pomostowego do dnia 13.01.2023r.