Informacja

W dniu dzisiejszym zakończyła się I tura rekrutacji. W dniu 22.03.2022 r. rozpocznie się ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna.