Lista rankingowa

Lista rankingowa do projektu „Z POWERem do samozatrudnienia!” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (III tura naboru).