Ogłoszenie o naborze

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU:

 „Z POWERem do samozatrudnienia!”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 2 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w:

Biurze Projektu:
Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze
Biuro Projektu „Z POWERem do samozatrudnienia!”
Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

Punktach rekrutacyjnych:
1)  ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło;
2)  ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno;
3)  ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, Kancelaria Urzędu, parter pokój 020

elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres: dotacje@altum.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).