Kontakt

Towarzystwo ALTUM Programy
Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel: 667 634 717, 665 360 388


Punkty rekrutacyjne:
1) ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło
2) ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno;
3) ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, Kancelaria Urzędu, parter pokój 020

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału projekcie oferującym dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pt.;
„Z POWERem do samozatrudnienia!”.

Dla kogo?

Grupę docelową stanowi 120 osób (w tym 66 kobiet), w wieku 18 -29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in. osoby:

  • należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
  • uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

Zapewniamy

  • Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 120 Uczestników Projektu.
  • Wsparcie eksperckie przy sporządzaniu Biznes Planów.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN.
  • Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczejwsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2 700,00 PLN).

Wartość ogółem projektu: 4 922 667,00 zł
Wkład UE: 4 882 596,15 zł
Okres realizacji Projektu:
od lutego 2022 do czerwca 2023