Ocena formularzy rekrutacyjnych

Lista wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Z POWERem do samozatrudnienia!” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.